برند لبنی میهن - لیستاچ

لیستاچ

برند لبنی میهن

اين شركت در سال 1354 توسط ايوب پايداری تاسيس گرديد .او فعاليت خود را از دوران نوجوانی و با فروش بستنی به صورت دوره گرد آغاز نمود .در حال حاضر اين برند بعد از سالها تلاش به يكی از بزرگترين برندهای بستنی و لبنيات بدل گشته است.البته پس از سالهاو با جدايی دو برادر، تبديل به شرکت دو مينو و شرکت ميهن گرديده است.بيش از 60درصد سهم بازار بستنی و 50درصد سهم بازار شير استرليزه داخل كشور ،دراختيار اين برند لبنی بوده ،همچنين محصولات اين برند به كشور هايی همچون عراق ،كويت ،امارات،پاكستان و عمان ،قطر و روسه صادر می گردند.

لیست های مربوط به برند لبنی میهن
Scroll Up
loaderimage