برند لبنی كاله - لیستاچ

لیستاچ

برند لبنی كاله

برند لبنی كاله با هدف بهبود و ارتقا ی سطح سبد غذايی مردم ايران در سال 1370تاسيس شد.اين برند در جايگاه 48ام صنايع غذايی در جهان و صادر كننده نمونه در فراورده های لبنی قراردارد.غلامعلی سليمانی ،كارافرين 65 ساله و بنيانگذار هلدينگ سوليكو است اين هلدينگ داراي 20زير مجموعه بوده كه بزرگترين و مطرح ترين آنها ،كاله می باشد.بيش از 60در صد سهام بازار در دست كارخانه وی بوده وبه تازگی در عراق هم ،اقدام به تاسيس انبار جهت نگهداری لبنيات نموده است.

لیست های مربوط به برند لبنی كاله
Scroll Up
loaderimage