برج گالاتا - لیستاچ

لیستاچ

برج گالاتا

از برج گالاتا می¬توان به عنوان یکی از نمادهای استانبول یاد کرد؛ قدمت آن به قرون وسطی برمی¬گردد و به منظور نظارت بر حمل و نقل کشتی ها و شناسایی کشتی های دشمنان ساخته شده است و بعدها به عنوان دیده بانی مورد استفاده قرار گرفته است. این برج در منطقه گالاتا قرار دارد و ارتفاع آن ۶۷ متر در ۹ طبقه است. خود را که به بالای این برج رساندید، تمام شهر استانبول با تمام جاذبه های آن در برابر چشمان شما قرار خواهد گرفت و فرصتی فوق العاده برای عکاسی فراهم می¬شود.

لیست های مربوط به برج گالاتا
loaderimage