برای آخرین بار - لیستاچ

لیستاچ

برای آخرین بار

بهت میگم دوست دارم برای آخرین باره/خدا هم دیگه ممکن نیست تو رو با من نگه داره/همیشه عاشقت بودم تو روزایی که رد کردیم/همین اشکا نشون میدن بهم دیگه که بد کردیم/غرورو زیر پا له کن ببین که عشق می ارزه/صدات وقت خداحافظ میفهمم داره میلرزه

لیست های مربوط به برای آخرین بار
loaderimage