بران Bronn - لیستاچ

لیستاچ

بران Bronn

بران Bronn یک شخصیت خیالی در مجموعه داستان‌های خیالی-حماسی ترانه یخ و آتش اثر نویسندهٔ آمریکایی جرج آر. آر. مارتین و اقتباس تلویزیونی آن بازی تاج‌وتخت Game of Thrones است. بران، جنگجویی مزدور، مکار و بسیار ماهر و از خانواده‌ای بی‌اصل‌ونسب است که نخستین بار در رمان بازی تاج‌وتخت (۱۹۹۶) معرفی می‌شود و بعد در نبرد پادشاهان (۱۹۹۸) و طوفان شمشیرها (۲۰۰۰) نیز حضور می‌یابد. نقش این شخصیت خیالی را در مجموعهٔ تلویزیونی بازی تاج‌وتخت Game of Thrones که محصول شبکه HBO است، جروم فلین ایفا می‌کند.

لیست های مربوط به بران Bronn
Scroll Up
loaderimage