بازیThrees - لیستاچ

لیستاچ

بازیThrees

بازی Threes به واقع یک بازی فکری یا پازلی بسیار جذاب است که ذهن شما را درگیر خود می‌کند. در بازی Threes شما باید با جمع کردن اعداد مختلف ارائه شده در جدول میزان امتیاز خود را افزایش دهید. این عمل را باید تا زمانی انجام دهید که خانه‌های جدول پر شوند. اگر از علاقمندان به بازی های فکری و پازلی هستید، به هیچ وجه نباید بازی جذاب، سرگرم کننده و کم حجم Threes را از دست دهید.

لیست های مربوط به بازیThrees
Scroll Up
loaderimage