بازی For Honor - لیستاچ

لیستاچ

بازی For Honor

شمشیربازی به حالت طبیعی وحشیانه و بیرحمانه نیست؛ اما در بازی For Honor باید از شرافت خود دفاع کنید و از تاثیر برخورد شمشیرها و چماق‎ها به هیجان می‎آیید.مبارزه در این بازی به صورت تک به تک، هیجان‎انگیز و رضایت‎بخش است. در این بازی می‎توانید از بین گروه وایکینگ‎ها، شوالیه‎ها یا سامورائی‎ها شخصیت بازی خود را انتخاب کنید و سر تا پا مسلح با سه دوست خود در 7 حالت مختلف در بازی به جنگ گروه 4 نفره‎ای از دشمنان بروید.در این بازی برنده و بازنده (فرد کشته شده) مانند سایر بازی‎ها مشخص می‎شود. ولی یکی از حالات بازی Breach Mode نام دارد که متفاوت است بازیکنان در آن باید به گروه دشمن حمله کنند و آن‎ها را شکست دهند.زمانی که این بازی را انجام دهید، متوجه لذت خاص آن خواهید شد و بدون شک از اعماق وجود به دنبال پیروزی داد می‎کشید و گروه بدبخت بازنده را مسخره می‎کنید. فقط حین بازی حواستان به گودال‎ها باشد.

لیست های مربوط به بازی For Honor
Scroll Up
loaderimage