بازی جنگ های صلیبی یا Stronghold - لیستاچ

لیستاچ

بازی جنگ های صلیبی یا Stronghold

همانطور که میدانید بازی جنگ های صلیبی یا Stronghold از جمله بازی های زیبا و پرطرفدار است که عمدتا به پیروزی و برتری نظامی در جنگ های قرون وسطی متمرکز است و کار انفرادی و انجام حملات بی فکر در آن باعث شکست خواهد شد.

لیست های مربوط به بازی جنگ های صلیبی یا Stronghold
loaderimage