ای وای - لیستاچ

لیستاچ

ای وای

یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس/یکی مثل من مست و دیوونه یکی مثل تو که نمیمونه/تو یه جادویی تو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من/وای از اون شعری که تو چشماته وای از این قلبی که هنوز جاته

لیست های مربوط به ای وای
loaderimage