ایران برگراصل (ماتیار) - لیستاچ

لیستاچ

ایران برگراصل (ماتیار)

ایران برگر برند ثبت شده ای در ایران است که ۹ سال سابقه دارد و چندین شعبه دارد. یکی از این شعبه ها در ضلع شمالی چهرراه ولیعصر قرار دارد. کیفیت آن مداوما کنترل می¬شود و مواد اولیه ی آن سالم و تازه است. در تهیه ی پیتزا در این رستوران از خمیر به خصوصی استفاده می¬شود و حجم قابل قبولی دارد.

لیست های مربوط به ایران برگراصل (ماتیار)
Scroll Up
loaderimage