اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه - لیستاچ

لیستاچ

اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه

خودمو گوشه ی آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان ♬♫♪ژست بی خوابی و منگی واسه من نگیر دوباره/ کسی که جلوت نشسته عصبی و لت و پاره /من دیگه اصن نمی خوام تیغ و رو رگم بسرم/پایتخت دود و گوگرد قهرمان قصه ی من/ اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه/ بیخیال بدبیاری زنده باد این عاشقانه/

لیست های مربوط به اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه
loaderimage