انگلستان - لیستاچ

لیستاچ

انگلستان

مناظر زیبا و رویایی در انگلستان کم نیستند ، از مشهورترین آنها می توان به منطقه لیک ( Lake District ) و سواحل کورنوال اشاره کرد. سواحل ژوراسیک نیز از جمله مناطق کمتر شناخته شده ای است که زیبایی آن فرازمینی است و وقتی به این منطقه بیایید به نظر نمی رسد روی زمین هستید و حتما منتظر فضایی ها خواهید بود.‏

لیست های مربوط به انگلستان
Scroll Up
loaderimage