اصول علم ثروت ملل(آدام اسمیت) - لیستاچ

لیستاچ

اصول علم ثروت ملل(آدام اسمیت)

“دستان نامریی” آدام اسمیت، اساس و بنیان اندیشه های اقتصادی او را که در کتاب بی نظیرش “ثروت ملل” تجلی یافته، شکل می دهد. اندیشه هایی که برای اولین بار با نگرش تحلیلی، منسجم و نظام‌مند به مباحث اقتصاد، آنرا بصورت یک علم تدوین کرد و با بنیان گذاری آنچه امروز، اقتصاد کلاسیک نامیده می شود، لقب پدر علم اقتصاد را برای صاحب این اندیشه ها به ارمغان آورد.

لیست های مربوط به اصول علم ثروت ملل(آدام اسمیت)
loaderimage