اسلاید برگر - لیستاچ

لیستاچ

اسلاید برگر

رستورانی تازه تاسیس و موفق در سعادت آباد تهران که فعالیت خود را به طور تخصصی به نوع کوچکی از برگر به نام اسلایدر اختصاص داده است. اسلایدر یک چیزبرگر کوچک و دوست داشتنی است که به خاطر کوچک بودنش امکان صرف آن به مقدار دلخواه و همچنین امکان تجربه همزمان چند نوع از آن برای هر فرد فراهم می شود. احتمالِ اینکه شما با یک اسلایدر سیر شوید، خیلی کم است پس موقع سفارش دادن حداقل دو برگر برای خود در نظر بگیرید.

لیست های مربوط به اسلاید برگر
Scroll Up
loaderimage