ازبه - لیستاچ

لیستاچ

ازبه

ازبه نام رمانی از رضا امیرخانی نویسنده ایرانی است. وی این کتاب را در سال ۱۳۸۰ خورشیدی نوشته است. این رمان را انتشارات نیستان به چاپ رسانده‌است.

لیست های مربوط به ازبه
loaderimage