آهنگ تولد دوباره - لیستاچ

لیستاچ

آهنگ تولد دوباره

متن آهنگ تولد دوباره بهنام صفوی بعضی وقتا با یه بارون میشه شهرو مهربون دید/چترو عاشقونه برداشت روزای پیر و جوون دید/وقتی باهمیم و روشن قلبمون پُر از ستارست/ما به هم رسیدنامون یه تولد دوبارست/مثه ماه نوجوون شو که سفر رسیدنی شد/یه ستاره دو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد/اگه حال ِ منو داشتی سر به آسمون میذاشتی/روی گلدونای خالی ساقه هاتو نمیکاشتی/اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بستست/جنگلی که دست باده پُره شاخه ی شکستست/جنگلی که دست باده پُره شاخه ی شکستست/شکستست/شکستست/بعضی وقتا با یه بارون میشه شهرو مهربون دید/چترو عاشقونه برداشت روزای پیر و جوون دید/وقتی باهمیم و روشن قلبمون پُر از ستارست/ما به هم رسیدنامون یه تولد دوبارست/مثه ماه نوجوون شو که سفر رسیدنی شد/یه ستاره دو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد/اگه حال ِ منو داشتی سر به آسمون میذاشتی/روی گلدونای خالی ساقه هاتو نمیکاشتی/اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بستست/جنگلی که دست باده پُره شاخه ی شکستست/جنگلی که دست باده پُره شاخه ی شکستست/شکستست/شکستست

لیست های مربوط به آهنگ تولد دوباره
Scroll Up
loaderimage