آمریکا - لیستاچ

لیستاچ

آمریکا

در کشوری به این وسعت طبیعتا زیبایی های متنوعی نیز یافت می شود. هرچند نمی توان همه آنها را در این متن جای داد اما از محبوب ترین های آن می توان به پارک ملی گرند کنیون و یوسمیت اشاره کرد و همچنین بسیاری از پارک های ملی محافظت شده که در آنها طبیعتی بکر و رویایی دیده می شود.

لیست های مربوط به آمریکا
loaderimage