آلبوم سیمرغ - لیستاچ

لیستاچ

آلبوم سیمرغ

آلبوم سیمرغ با این آرزو به خواب رفت که در خواب، ایده ای برای نوشتن «سیمرغ» به سراغش بیاید. صبح که برخاست، در آن هوای سرد و مه آلود دوازدهم بهمن ماه، آرزویش برآورده شده بود: آوای پرنده ای به گوش می رسید، ندای مرغ افسانه ای شاید. او نیز دست به قلم شد و اولین نغمه را نوشت، برای نی، برای «سیمرغ». آلبوم «سیمرغ» آلبومی از موسیقی ارکسترال ایرانی بر اساس داستان زال از شاهنامه فردوسی است. حمید متبسم آهنگسازی و رهبری ارکستر را در این اثر بر عهده داشته، همایون شجریان به عنوان تکخوان آواز در «سیمرغ» حضور داشته و ارکستر بزرگ سیمرغ، اجرای آلبوم را انجام داده است. آلبوم «سیمرغ» در پرده های چهارگاه، همایون، اصفهان، ماهور و نوا نوشته شده، شش قطعه دارد و توسط موسسه فرهنگی هنری ایران گام منتشر شده است. 71 بیت از شاهنامه فردوسی برای آواز آلبوم انتخاب شده که از ابتدای تولد زال تا طرد او توسط پدرش، سام و پرورش یافتن توسط سیمرغ و بازگشت به پدر و داستان عاشقی زال و رودابه را بیان می کند. از دیگر آثار مشترک همایون شجریان و حمید متبسم می توان به آلبوم «قیژک کولی» اشاره کرد.

لیست های مربوط به آلبوم سیمرغ
Scroll Up
loaderimage