آلبوم ابرو کمان - لیستاچ

لیستاچ

آلبوم ابرو کمان

ابرو کمان اثری است از محمد معتمدی و احسان ذبیحی فر. این آلبوم در دستگاه سه‌گاه ساخته شده و با تصنیفی که آلبوم با آن نامگذاری شده به اوج می‌رسد. این تصنیف در گوشه مخالف سه‌گاه است و مقدمه آن از چهارمضراب اصفهان فرامرز پایور برداشته شده است. همچنین نام پشنگ کامکار به عنوان تکنواز در این اثر به چشم می‌خورد.

لیست های مربوط به آلبوم ابرو کمان
Scroll Up
loaderimage