آلبوم آینه قدی - لیستاچ

لیستاچ

آلبوم آینه قدی

آینه قدی نام چهارمین آلبوم رسمی مهدی یراحی است که در ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ منتشر شد. این آلبوم دارای ۱۰ قطعه است.

لیست های مربوط به آلبوم آینه قدی
Scroll Up
loaderimage