آش نیکوصفت - لیستاچ

لیستاچ

آش نیکوصفت

اگر گذارتان به انقلاب افتاد خاطرتان باشد که آش نیکوصفت همیشه یکی از گزینه‌های جذاب صرف غذاست. شاید برای بسیاری آش غذا محسوب نشود، اما آش نیکوصفت حکایت دیگری دارد و قطعاً شما را راضی خواهد کرد. این آشکده جزو معروف‌ترین آشکده‌های تهران است و برای بسیاری صرف‌نظرکردن از آن بسیار دشوار است؛ کافی است مقصدشان نزدیکی‌های انقلاب باشد، حتماً وقتی برای میل‌کردن آش نیکوصفت باز می‌کنند.

لیست های مربوط به آش نیکوصفت
loaderimage