آشوب - لیستاچ

لیستاچ

آشوب

هوای تو همجنس آرامشه/تو لبخند بزن تا دلم وا بشه/تو تنهایی های خودم با خودم/یه چیزی منو سمت تو میکشه/فاصله از تو منو داغون می کنه دلم آشوب میشه/تا خبری از تو به گوشم میرسه همه چی خوب میشه

لیست های مربوط به آشوب
loaderimage