آتش خاموش - لیستاچ

لیستاچ

آتش خاموش

آتش خاموش مجموعه داستانی از سیمین دانشور است که در سال ۱۳۲۷ به چاپ رسید. این مجموعه شامل ۱۶ داستان است. برخی از داستان‌های این مجموعه قبلاً در روزنامهٔ کیهان، مجله بانو و امید چاپ شده بود.آتش خاموش نخستین مجموعه داستانی است که به قلم زنی ایرانی چاپ شده‌است.

لیست های مربوط به آتش خاموش
loaderimage