آبشار مارگون - لیستاچ

لیستاچ

آبشار مارگون

دهستان مارگون شهرستان سپیدان استان فارس، یکی از زیباترین آبشارها را درون خود جای داده است. آبشار مارگون، قطعا بسیار خیره کننده و بی نظیر است. این آبشار در حقیقت سرچشمه رودخانه است و بالای کوه رودخانه دیگری نیست. هزاران چشمه که از دل کوه می¬جوشند، منبع این آبشار اند. مشخصا فصل بهار فصل بسیار زیبایی برای طبیعت گردی ست؛ گرچه در زمستان قندیل های یخی در کنار این آبشار زیبایی دیگری دارند.

لیست های مربوط به آبشار مارگون
Scroll Up
loaderimage