آبشار سمیرم - لیستاچ

لیستاچ

آبشار سمیرم

در ۴ کیلومتری شرق سمیرم و در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان، یکی دیگر از زیباترین آبشارهای ایران قرار دارد. ارتفاع این آبشار ۳۵ متر است. هوای خنک این محیط، به همراه استراحت گاه هایی که برای گردشگران آن تهیه شده است، عوامل جذابیت آن اند. محیط کوهستانی در کنار طبیعت سبز سمیرم، شما را مبهوت خود خواهد کرد.

لیست های مربوط به آبشار سمیرم
Scroll Up
loaderimage