آبشار دودن - لیستاچ

لیستاچ

آبشار دودن

در ۲۸ کیلومتری جاده قدیم آنتالیا، بوردور آبشار دودن واقع شده است؛ دو چشمه ی جوشان به نام پینارباشی سرچشمه ی این آبشار را تشکیل می¬دهند. این دو چشمه پس از طی یک مسیر کوتاه یکی می¬شوند و رود دودن را می¬سازند. این آب در گودال وارساک می¬ریزد و پس از طی دو کیلومتر این آبشار زیبا را شکل می¬دهد.

لیست های مربوط به آبشار دودن
loaderimage