آبشار آب سفید - لیستاچ

لیستاچ

آبشار آب سفید

عروس زیبای آبشارهای ایران در جنوب شرقی استان لرستان قرار گرفته است که می¬توانید از طریق جاده الیگودرز به آن برسید. آب آبشار آب سفید از یک تونل در دل یک کوه سنگی بیرون می¬آید و از ارتفاع ۷۰ متری به زمین فرو می¬ریزد و سرانجام به دز می¬ریزد. آب این آبشار به دلیل برخورد با سنگ ها و ترکیب با مولکول های هوا حباب های سفید رنگی را می¬سازد و علت نام گذاری آن به آب سفید به همین خاطر است.

لیست های مربوط به آبشار آب سفید
Scroll Up
loaderimage