درباره لیستاچ

لیستاچ

ارتقاء کیفیت

شناخت برترین ها

انتخاب برترین ها

هدف لیستاچ چیست ؟

نظر مستقیم اکثریت مردم یکی از بهترین معیارها برای سنجش کیفیت و عملکرد است، هنگامی که مردم در لیستاچ به گزینه هایمورد علاقه خود در هر زمینه رای مثبت و به گزینه هایی با کیفیت پایین رای منفی می دهند و سیستم ما با شمارش نظراتمثبت و منفی به طور خودکار گزینه ها را رتبه بندی می کند، گزارشی معتبر، قابل اعتماد و پویا از آن موضوع در اختیارهمه قرار می گیرد و باعث می شود یافتن با کیفیت ترین های هر حوزه ای از همیشه آسان تر شود. دو اتفاق مهم دیگر هم میافتد: گزینه های دارای رتبه پایین تر سعی می کنند با اصلاح ایرادهای خود در طول زمان رتبه های بالاتری کسب کنند، وگزینه های بالانشین هم سعی در تداوم جلب رضایت مخاطبانشان خواهند داشت و به این ترتیب با استفاده از لیستاچ و ثبتنظراتمان در بلند مدت شاهد ارتقاء کیفیت همه انتخاب های پیش رو در هر زمینه ای خواهیم بود.
0

آیتم

0

لیست

0

رای ثبت شده در سایت

0

رای دهنده در سایت

تا کنون 381 لیست درلیستاچ ساخته شده و وجود دارد که شما می توانید بدون عضویت به آنها رای دهید! لیست های در زمینه های مختلف سرگرمی و اجتماعی و فرهنگی و موضوعات بسیاری که در لیستاچ می توانید آنها را دنبال کنید و در این لیست ها، به آیتم مورد نظر خود رای دهید. جایگاه هر آیتم در هر لیست با رای شما تعیین میشود. هم اکنون در مجموع ما 5242 آیتم در 381 لیست داریم.
تا کنون 631974 رای در لیستاچ توسط 95540 رای دهنده ثبت شده که هر لحظه در حال تغییر میباشد. آراء شما تعیین کننده جایگاه آیتم ها در لیست ها و معیاری برای تشخیص محبوبترین و یا بهترین آیتم در هر لیست میباشد. هر چه آیتمی لایک بیشتر و دیس لایک کمتری گرفته باشد جایگاه بهتری نسبت به بقیه آیتم ها خواهد داشت. رای دادن در لیستاچ نیاز به عضویت ندارد.
Scroll Up
loaderimage